Strom a padající listí je na titulním obrázku listopadového čísla časopisu Horác. Otočíme list a máme před sebou plán činnosti. Důvod, proč v něm najdeme tréninky, vysvětlí Petr Soukup na Stránce prorodiče. Dělají se zejména kvůli dubnovému Non- stop cyklopřejezdu z Vitry do Vitry. Předtím nás ale ještě čeká spousta dalších věcí. První z nich bude brigáda na Opárenském mlýně. Týden na to pak tradiční Vyzvědači v temných uličkách. V Horáci je též povídání o stromech a článek věnovaný celoroční hře Cesta kolem světa. Mladší družina Morčata pak vzpomínají na Den stromů a Zápočtouvou cestu Kounov. O dnech strávených v Kounově píše v dalším článku i Anička. Z Kounova se pak přesuneme do Švýcarska, odkud nám píše český Švýcar Syky. Zazpíváme si Dovoké koně s Vojtopu Podroužkem, Terkou Wyderkou, Marťanem a Madlou, což jsou listopadoví oslavenci. Zkontrolujeme stav OKA a už se můžeme těšit na vánoční číslo. Příjemné počtení!