Koncem října nás čeká podzimní zápočtová cesta Slavkovský les.
Letošní Den stromů by se měl konat opět v neděli 18. 10. 2020.
Už 29. ročník tradičního kufroběhu proběhne v neděli 11. října 2020.
Oddílová schůzka na Cimrmanském bude s detektivní tématikou.
Protože naše činnost je vázaná na školní rok a ten letošní bude končit v roce 2021, vstupujeme
...