Tradiční dobrovolně pracovní tábor pro mládež na Helfenburku u Úštěku proběhl v srpnovém proměnlivém počasí, ale opět v hojném počtu účastníků. 

Mladí lidé se zapojují do oprav a zvelebování místní zříceniny hradu, jejího zázemí a okolí. V odpoledním odpočinkovém čase jsme se věnovali například batikování, základům lezení, bylinkám a tvoření nebo také kreslení. V sobotu vyrazili zájemci do Úštěku na pravidlený středověký jarmark se spoustou divadelních a hudebních představění a dalších lákadel, včetně koupání ve Chmelaři. Děkujeme účastníkům za pracovní nasazení a skvělou partu.