V sobotu 23.4.2016 přicházela do Divadelního klubu řada návštěvníků.
Nekonala se zde žádná kulturní akce. Šlo o setkání bývalých, současných a budoucích členů Turistického oddílu mládeže Roháči.

Celkem se nás sešlo 120. A datum nebylo vybráno zcela náhodně. Oddíl totiž slaví v těchto dnech 30 let své činnosti.

Od roku 1986, kdy se oddíl narodil, se mnoho změnilo. Moderní doba samozřejmě přinesla dříve netušené možnosti při plánování družinových a oddílových akcí, víkendů v přírodě a prázdninových táborů. Třeba plánování přesunů na prvním štafetovém Přechodu republiky znamenalo strávit hodiny hledáním spojů v tištěném jízdním řádu. Internet u nás v té době nebyl rozšířen a třeba mobilní telefony přišly až o několik let později. Také třeba dokupování jídla na letních putovních táborech se muselo předem dobře promyslet. Nebylo možné zajít v neděli do hypermarketu a vše dokoupit. V tom to tedy bylo možná složitější.
Na druhé straně ale nebyla tak široká nabídka volnočasových aktivit jako dnes. A tak nebyl takový problém třeba při náboru nových členů. Oddíl se rozrůstal, měl několik družin vedených rádcem a jeho zástupcem, takzvanou ,,pravou rukou“. A účast na Letní či Zimní Expedici, Přechodu či později Přejezdu a Přeběhu republiky byla pro jednotlivé účastníky prestižní záležitostí. Byla vedena oddílová kronika a v 90. letech se k tomu přidaly i filmy natáčené na video. Jejich sestřih se i teď v sobotu těšil zaslouženému zájmu účastníků srazu. Díky tomu jsme mohli zavzpomínat třeba na opravu lyžařské boty pomocí sekery a kotlíku od ešusu a další příhody, které, jak už to bývá, s odstupem času působí poněkud veseleji než v době, kdy se přihodily. Na promítacím plátně ožil i pomník z plastových lahví postavený kdysi na Sítné u příležitosti Dne Země.
Po promítání a následné svačině přišla poblahopřát také hudební skupina Bezefšeho. Vždyť zpěv za doprovodu kytar a dalších hudebních nástrojů k ježdění do přírody odjakživa patří.
Ale samozřejmě se jen nevzpomínalo, ale spřádaly se i plány do budoucna. Třeba na začátek července, kdy se podíváme do Orlických hor, Kłodzké kotliny a do Hrubého Jeseníku. Také přišla řeč na další štafetový Přechod republiky, který je po pěti letech a čeká nás právě letos na podzim. A domlouvali se i pořadatelé akcí pro veřejnost – zejména Pochodu za drakem ke svatému Jiří, který startoval v neděli 24.4.2016, vlastně pár hodin po srazu, ale i říjnového Dne stromů či Běhu Járy Cimrmana.
Když už jsme nakousli Pochod za drakem, ten přinesl letos rekordní účast v počtu 56 účastníků a 10 pořadatelů. Pochod se konal již po dvacáté čtvrté, z toho vyplývá, že je již nedílnou součástí historie oddílu.
 Co tedy popřát Roháčům do dalších let? Především širokou členskou základnu, nadšené a zapálené vedoucí. A spoustu pěkných a zajímavých akcí, o kterých se můžete dočíst na adrese http://www.rohaci.com .
Poděkování patří i našim partnerům, kteří oddíl dlouhodobě podporují, a to zejména SVČ Labyrint, Sambarsport, cukrárna Ňam ňam, Etnetera a Asociace turistických oddílů mládeže.