Zveme Vás na poslední akci školního roku.

Sraz: v sobotu 20.6. v 9:20 na nám. Svobody u lékárny
Návrat: v neděli 21.6. v 15:45 tamtéž
Cena: 100,-Kč
S sebou: Spacák, karimatku, čelovku, lahev s vodou 1,5l, hygienické potřeby, lžíce, nůž, plecháček, šátek, zápisník, propiska, oblečení na pobyt venku, vše zabaleno do jednoho batohu
Na akci nás čeká spoustu zábavy, několik her, trochu bilancování nad uplynulým rokem a také odměny za celoroční činnost.
Přihlášky do neděle 14.6. svým rádcům. Skupik

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči
Název akce: Závěrečná akce
Termín akce: 20. – 21. 6. 2020
Cena: 100,- Kč Oko: ………………………………………………….………
Jméno dítěte: ……………………………………… Datum narození: ……..………………………
Zdravotní omezení (alergie): ……………………………………………………………………………….…………………………
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a zveřejňováním fotografií dítěte na oddílových stránkách.
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………….
V Kladně dne: ……………………………….…………… Podpis rodiče: ……..……………………….