Dobrá zpráva pro příznivce podzimních lesních výšlapů.
Opět nás čeká Den stromů.

V neděli 20. 10. 2019 v rozmezí od 13. do 16. hodiny vás na naučné stezce Mrákavy čeká několik drobných úkolů a her se stromy a o stromech, o lese, …podzimní barvy, zpěv ptáků…
Asi hodinová procházka lesem, délky cca 1 km, je určená pro děti i dospělé (schůdné pro kočár).
Každý účastník obdrží pracovní listy k naučné stezce.
Vstupné zahrnující drobné odměny a příspěvek na obnovu informačních cedulí je 50,- Kč.