Jsou tu podrobnosti k našemu jednodennímu výletu.

V sobotu 6. 10. 2018 nás čeká nás jednodenní akce, při které zamíříme do Křivoklátska. Podíváme se
na vodní nádrž Klíčavu, nebo např. na vyhlídku Pěnčina. Akci zakončíme čajem,
buřtíkama a možná i bábovkou  u Hopů na chatě v Sýkořici.
Sraz: 9:00 na autobusovém nádraží. Vedle Lidlu, před ČSAD kanceláří.
Návrat: 19:39 tamtéž
Cena: 80,-
S sebou: věci, které nosíte na družinovku; oblečení přizpůsobte podzimnímu počasí (+
budeme téměř celou dobu v lese); pláštěnku; svačinu do odpoledne (večer už budou
buřtíky, bábovka a čaj  )
Do středy 3.10. dejte vědět svým rádcům, zda jedete 
Petrucha
_________________________________
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči
Název akce: Výlet na Klíčavu Termín akce: 6. 10. 2018
Jméno dítěte: ……………………………………………… Datum narození: ……………..………………………
Zdravotní omezení (alergie):
……………………………………………………………………………….…………………………
Další informace:
………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a
zveřejňováním fotografií dítěte na oddílových stránkách.
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………. Email: …………………………………………………….
V Kladně dne: ……………………………….…………… Podpis rodiče: ……………..………………………..