Koncem dubna 2018 jsme úspěšně absolvovali Cyklopřejezd z Vitry do Vitry. Přímí účastníci jistě budou vyprávět o svých zážitcích. Letošní Přejezd byl výjimečný svou atraktivitou - do Paříže se na kole nejezdí každý den - i celkovou vzdáleností a z toho vyplývající náročností. Je dobře, že se ho zúčastnili i mladší jezdci, třeba Máťa Wyderka, Míša Ipser nebo Matěj a Pavel Štěpánovi. Pro ně to musel být zážitek o to zajímavější, že ještě nemají zkušenost s podobnými typy akcí. Ti, kterým to tentokrát nevyšlo, se mohou těšit třeba na Přeběh 2019. Ale teď se blíží letní prázdniny a jistě nás čeká mnoho dalších příběhů a dobrodružství.

O mnohých se dočtete na stránce Roháčů.