I letos se budou konat rozřazovací testy na Přejezd.

 Letos byl termín stanoven na sobotu 7. dubna 7018. Na základě testů proběhne rozřazení do skupin. Pokud se tedy na Přejezd chystáte, zkuste si v tomto termínu udělat čas. Sledujte ale dál naše stránky pro případ změny, je to zatím předběžné.