Na základě hlasování byl stanoven termín Letní expedice.

V referendu o termínu letního tábora vyhrála varianta C.
Letní tábor se tedy bude konat v termínu 16. - 29. 7. 2018.