Přečtěte si informace o členství v Asociaci turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů v tomto kalendářním roce.
Náš turistický oddíl je jednak zájmovým kroužkem začleněným v činnosti SVČVS Labyrint Kladno, jednak je organizační jednotkou Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM) a současně Klubu českých turistů (KČT).

Všichni řádně přihlášení v letošním roce do zájmového kroužku v Labyrintu jsou oddílem registrováni také do Asociace TOM a KČT. Tuto registraci (120,- Kč pro A-TOM + 20,-/50,- Kč za rok pro KČT + 20,- na ústředí KČT) hradí v plné výši oddíl (vždy k začátku nového kalendářního roku). Na základě registrace jsou oddílu poskytovány dotace na činnost, nájmy kluboven, akce pro členy i veřejnost, kterých je během roku celá řada, ať už ve spolupráci s Labyrintem nebo KČT, či jinými organizacemi.
Pokud se zajímáte více o turistiku, pak Vám nabízíme možnost rozšířeného členství se slevovou kartou nebo časopisem Turista a dalšími výhodami.
Pro děti přihlášené do zájmového útvaru Roháči Labyrint na školní rok 2016/17 lze nejpozději do 20. 1. 2018 objednat:
+ rozšířené členství (časopis Turista) za 320,- na rok 2018
+ TOP členství, případně další výhody (Alpenverain, viz dále)
Podrobnosti najdete na stránkách
- podrobnosti, výhody členství www.kct.cz
- slevový systém Eurobeds www.eurobeds.cz, www.sphere.cz
- časopis Turista www.periodik.cz
Držitel slevové karty SPHERE CARD má právo žádat slevu na zboží nebo služby tam, kde byly pro dané období tyto výhody sjednány. Tato místa jsou označena samolepkou, jsou zveřejněna na www stránkách a v brožuře uživatelů slevových karet. Slevový partner nabízí slevy na zboží, nebo služby, o které se mohou zajímat turisté. Držitel karty se může také zúčastnit soutěže držitelů slevových karet.
Časopis TURISTA vychází 10 x ročně - na začátku každého měsíce kromě ledna a srpna. Cena za 1 výtisk je 48,- Kč, předplatné stojí 480,- Kč/rok. Členové Klubu českých turistů si mohou časopis předplatit tak, že si ho objednají se slevou, tj. za 320,- Kč prostřednictvím svého odboru KČT. Časopis Vám bude zasílán na adresu bydliště.
Klub českých turistů se (na své celostátní konferenci v dubnu 2015) rozhodl vyměnit již dlouholeté papírové členské průkazy a plastové karty slevového
systému EUROBEDS za jednu moderní kartu, navíc propojenou s velkým českým věrnostním (slevovým) systémem SPHERE CARD, který nabízí 10 tisíc slev v Česku a na Slovensku.
Již od počátku roku 2016 je zrušen modrý papírový společný průkaz KČT a Asociace TOM.
Od začátku roku 2017 jsou zrušeny tzv. oddílové karty EUROBEDS. Nadále budou platit slevy na ubytování v chatách KČT, mezi něž patří i tomácká základna Kusalíno, a to na základě členských průkazů.
Kromě toho zavádí klub „strukturované členství“, tedy tři stupně členství s odstupňovanými členskými výhodami a odstupňovanými členskými příspěvky. KČT má pro své členy stanoveny tři druhy členských příspěvků:
a) příspěvky pro ústředí KČT
b) příspěvky pro oblast
c) příspěvky pro odbor
Náš odbor má zavedeny vlastní příspěvky nulové, takže tato složka odpadá.
Oblasti stanovují různou výši příspěvků pro jednotlivé kategorie členů. Pro tomíky jsou oblastní příspěvky tyto:
KČT Středočeská oblast:
- TOM junior 20,- do 25 let
- TOM dospělý 50,- nad 26 let (v roce, kdy člen dosáhne 26 let, již platí příspěvky ve výši pro dospělého.)
Členské příspěvky tomíků pro ústředí KČT se liší od druhu členství:
a) základní členství 20,- Kč (pro přihlášené hradí oddíl)
b) rozšířené členství 340,- Kč
c) TOP členství 1 150,- Kč
Druh členství se liší stupněm poskytovaných členských výhod:
a) Základní členství: možno čerpat slevy EUROBEDS www.eurobeds.cz a slevy SPHERE CARD, což jsou slevy na nákupy zboží i služeb u nás a na Slovensku. Podrobnosti jsou na www.sphere.cz. Dále jsou všichni členové úrazově pojištěni, mohou si se slevou pořídit některé typy IN karet Českých drah, dostanou slevy účastnického poplatku na některých akcích KČT a slevy na nákup map KČT (asi 25 % ve specializovaných prodejnách) a získají slevu na ubytování na chatách KČT (vč. Kusalína).
b) Při rozšířeném členství dostávají členové časopis TURISTA se slevou na předplatném – časopis budou dostávat po celý rok za 320 Kč, kdežto plné předplatné činí 480 Kč. A také si mohou pořídit s 50 % slevou nějakou konkrétní turistickou potřebu nebo oblečení.
c) Při TOP členství získá člen 1 mapu KČT zdarma podle svého výběru, pak 1 aktuálně vydaný průvodce z nakladatelství Soukup a David
a turistickou potřebu jako dárek. TOP členství je o sounáležitosti s klubem a ochotou jej podpořit i finančně.
Při vyšších druzích členství získávají členové také všechny výhody nižšího stupně.
Členské průkazy KČT
V návaznosti na odvod členských příspěvků na ústředí ve výši 20,- Kč, který se vztahuje na všechny členy – tomíky, dostanou všichni členové svůj vlastní členský průkaz. Průkazy vystavuje ústředí a zasílá je oblastem, při větším počtu přímo vedoucímu oddílu. Impulzem pro vystavení průkazů je zadání údajů o členech do členské databáze KČT. Průkaz má platnost jeden rok (resp. do konce ledna následujícího roku) a jeho platnost bude prodloužena přelepkou, která je distribuována přes oblasti.
Bližší info získáte také u naší spojnice s KČT Terky Wyderky (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Způsob registrace po osobní dohodě (e-mail, telefon) a placení je přes oddíl, buď mě osobně do 20. 1. (nebo rádci, Skupikovi, pokladníkovi, na oddílových akcích) nebo na oddílový účet. Způsob placení a výši částky upřesním při kontaktování na e-mail nebo telefon.
V případě jakýchkoli dotazů, se neváhejte na mne obrátit, případně kontaktujte rádce družin nebo vedoucího oddílu.
Lucie Tučková 730 109 499
hospodář oddílu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Seznam přihlášených do ZÚ Roháči Labyrint na školní rok 2017/2018
Morčata
Jedenapůllitrusrandy
Ostatní
1. Lucie Veinerová
2. Josef Škodák
3. Anna Marie Hajníková
4. Anežka Herinková
5. Michal Ipser
6. Rozálie Pečinková
7. Josef Učar
8. Tereza Venclová
9. Jan Vostatek
10. Matyáš Wyderka
1. Marcela Záňová
2. Jan Lukacko
3. Jaroslav Větrovec
4. Jakub Slovák
5. Tomáš Gráf
6. Martin Sládek
7. Jakub Modroch
8. Jan Mourek
9. Barbora Hofmanová
10. Jakub Maleček
11. Tomáš Musil
12. Maxmilián Kříž
1. Petr Soukup
2. Lucie Tučková
3. Kamil Podroužek
4. Helena Podroužková
5. Vojtěch Podroužek
6. Martina Synková
7. Ladislav Peška
8. Petra Sýkorová
Celkem: 29 osob, z toho do 15-ti let: 17, do 18-ti let: 2, nad 18 let: 10.