Řeka Jizera byla svědkem naší první akce po dlouhé době.
Jelo nás celkem dvanáct.
A užili jsme si to.
Vyplývá to z přiložených obrázků.
I přes nepřízeň osudu jsme také letos zamířili na Hrádek.
Maminka byla v sobotu v práci.
Vyrazili jsme tedy netradičně v neděli.
A určitě jsme nelitovali.

Neorganizovaná akce s účastí členů oddílu proběhla 11. října 2020.
Po trasách Běhu Járy Cimrmana se letos vydalo přes třicet poutníků.
V tomto čísle jsou ovšem započteni psi a domácí zvířata včetně plyšových.
Účastnící z řad lidí pak startovali ve dvou vlnách.

V pátek 18. 9. 2020 jsme se opět sešli na Cimrmanském.
Potěšující je, že se náš oddíl docela rozrůstá.
Když jsme seděli v kroužku, zkusil jsem nás spočítat.
A skončil jsem na čísle 50.
Letošní pokrizové léto jsme se vydali do Orlických hor.
Expedici jsme začali v Novém Městě nad Metují na junácké základně.
První večer nás navštívili dva poutníci, kteří nás pak provázeli celým táborem.
Pěstovali jsme obilí, sázeli sady.

Koncem letošního května jsme opět nasedli do lodí.
Oddílová voda
“Ahooooj!”
Toto jsme slyšeli a křičeli fakt mockrát, když jsme se na víkend stali vodáky.