Díky Aničce si přečtěte povídání o zápočtové cestě. Každý, kdo se zúčastnil letošní zápočtové cesty, může potvrdit, že takovéto vikingské zážitky nezískáte u počítače nebo u babičky na zahradě. Kdo jiný než my se může v devět večer prohánět po jezeře na lodi a hledat poklad?
Ale od začátku: Ve čtvrtek, těsně před obědem, jsme se dopravili do Kounova. Zahráli jsme si Disgolf a Gorku Morku a pořádně si zaběhali. Pátek jsme věnovali výletu na Kounovské řady, což jsou záhadné kamenné řady (nečekaně), jejichž původ si nikdo nedokáže vysvětlit. Tam jsme rozdělali oheň, uvařili květákovou polévku a potom si upekli špekáčky. Večer jsme ve škole hráli Slendermana, ozvaly se i libé zvuky kytary.
Sobotní výlet byl delší, ale proložený spoustou her. V lese jsme si vytvořili naše vlastní válečné lodě a potom s nimi závodili, došli jsme až na Pravdu a tam se naobědvali, zahráli si Mrazíka a potom jsme se vrátili zpátky. Cestou jsme ještě hledali a naštěstí i nacházeli menhiry. Po rozluštění vikingské zprávy a po večeři jsme se vypravili k blízkému rybníku, kde jsme nejdříve nafoukli loď a potom se na ní proháněli po vodě, kde se nikdo díky bohu nevykoupal.
Nedělní cesta domů byla ztížena větrem, ale i přes to jsme se všichni živí a zdraví dostali až do tepla domova a radostně vzpomínali na tuhle super akci! Anička