Poslední červnový víkend byl tentokrát ve znamení závěrečné hry.
Tentokrát jsme se přenesli do období totality.
Tomu odpovídalo i vybavení účastníků.
Na snímku tedy vidíme třeba pravou totalitní žárovku.
A taky kluky se zmzlinou, kteří předávali obálku se vzkazem. Celoroční hra je tedy za námi a po prázdninách nás čeká další.