Letošní Den stromů by se měl konat opět v neděli 18. 10. 2020.
Bližší informace se dočtete později v tomto článku.

Uveřejňujeme letáček, ale před akcí si ověřte, zda se akce koná. Vzhledem k závažnosti situace ohledně epidemie a přijatým rozhodnutím její konání není bohužel jisté.

denstr20