Už je opět po prázdninách a tak začínají i naše pravidelné schůzky každou středu od 16.30 do 18.30 hodin na Spirále.
Družinky budou rozděleny stejně jako loni na starší a mladší. Jednou za měsíc se s dětmi
budeme ve Spirále potkávat i v pátek a to vždy první pátek v měsíci na oddílové schůzce
(oddílovce), kde budeme hodnotit uplynulý měsíc a budeme hrát hry.
Se začátkem roku je spojené i přihlašování do oddílu.